top of page
קדם חברה שירות לניהול ועד בית תל אביב

מכלול השירותים שאנו מציעים בניהול ועד בית

קדם - ניהול בתים משותפים מציעה מגוון שירותים:

 

 • תחזוקה ותקלות - ביצוע פעולות ביקורות ומנע שוטפות לשימור והשבחת הנכסים המשותפים, ומתן פתרונות מיידים וארוכי טווח לאירועים חריגים.

 

 • ניהול כספים - גביית תשלומי ועד בית מכל הדיירים; ניהול תקציב שנתי והצגת דוחות; תשלום חשבונות שוטפים; והתראה לגבי הוצאות חריגות.

 

 • תפעול מערכות ושירותים -  אחזקת מערכות: כניסה, מעליות, כיבוי אש, מים חשמל וכד'. מתן שירותי: גינון, ניקיון, הדברה וכד'. 

המטרות שלנו בניהול ועד בית

קדם, תפיסת השירות בניהול נכסים בתל אביב

קדם - ניהול בתים משותפים מובילה תפיסת שירות ייחודית בניהול ועדי בתים ונכסים משותפים למגורים.

 

 • אספקת פתרון כולל לצרכים הייחודיים של הלקוח במקצועיות ללא פשרות, במחיר הוגן וללא התחייבות.

 

 • התמחות בניהול בתים משותפים למגורים בתל אביב ברמה הגבוהה ביותר, כדי לחסוך לך כסף, להשביח את ערך הנכס ולשפר את איכות חיי הדיירים.

   

תפיסת השירות שלנו בניהול ועד בית

קדם חברה לניהול ועד בית תל אביב
 • החוזה שלנו אינו כובל לטווח ארוך ואינו מחייב חידוש אוטומטי. ההגינות מחייבת תשלום דמי ועד בית חודשיים.

 

 • העלות שלנו הגיונית ומותאמת לצרכים הייחודיים של כל בניין. 

 

 • פועלים בשקיפות, ובתיאום ציפיות ברור, ומגדירים במדויק אילו שירותים ניתנים ובאיזה תדירות. 

 

 • יוזמים קשר ישיר ומעקב שוטף עם ועד הבית והדיירים כחלק משגרת העבודה ומתריעים מידית באירועים חריגים. 

 

 • מספקים מענה שלם ואינטגרטיבי, מתוך מחויבות לטיפול במכלול הבעיות ומניעתן מראש. 

bottom of page